Via practica 5/2009

Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s betablokátorom – bisoprolol

PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, Mgr. Matúš Džupon, doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA

Srdcové zlyhávanie v sebe skrýva značnú finančnú záťaž na zdravotnícky systém. Pre každú spoločnosť či vládu je výzvou využívať a manažovať dostupné zdroje čo najefektívnejšie. Na to, aby sa mohli robiť kvalitné rozhodnutia a čo najefektívnejšie alokovať dostupné zdroje, sú potrebné detailné informácie o nákladoch na farmakologické a nefarmakologické intervencie, ku ktorým určite patria aj farmakoekonomické analýzy s betablokátormi. Ekonomické hodnotenie nákladovej efektivity terapie s bisoprololom bolo testované na podmienky švédskeho zdravotníckeho systému.

Kľúčové slová: bisoprolol, srdcové zlyhávanie, nákladová efektivita, CIBIS-II

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Overview of results in selected pharmacoeconomic study of betablocker bisoprolol

Heart Failure poses an enormous financial burden. Efficient resource allocation for its management is societal and governmental challenge. In order to make informed decisions and allocate resources for HF care effectively, detailed data regarding costs for pharmacological and non-pharmacological interventions are needed. Pharmacoeconomic analysis with betablockers is one of them. Cost-effectiveness analysis of bisoprolol therapy versus placebo was performed on conditions of Swedish healthcare system.

Keywords: bisoprolol, heart failure, cost-effectiveness, CIBIS-II