Via practica 6/2010

Recidivujúce infekcie dolných dýchacích ciest: aké sú možnosti antibiotickej liečby?

MUDr. Dušan Krkoška, CSc.

Recidivujúce infekcie dolných dýchacích ciest zahŕňajú viacero nozologických jednotiek, od vzácnejších (cystická fibróza) až po pomerne často sa vyskytujúcu chronickú bronchitídu. V článku sa venujeme možnostiam antibiotickej liečby týchto ochorení.

Kľúčové slová: chronické ochorenia dolných dýchacích ciest, exacerbácia, rizikové faktory, antibiotická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Recurrent lower respiratory tract infections: what options are for antibiotic treatment?

There are more nosologic units in recurrent lower respiratory tract infections, comprising rare disease as cystic fibrosis and quite common occurring chronic bronchitis as well. The article describes the options for antibiotic treatment of these diseases.

Keywords: chronic diseases of lower respiratory tract, risk factors, exacerbation, antibiotic treatment