Onkológia 2/2017

Hodnotenie zdravotníckych technológií a hodnota za peniaze v liekovej politike

PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc., Mgr. Radoslav Suchovič

Hodnotenie zdravotníckych technológií alebo aj HTA (Health Technology Assessment) je v súčasnosti výzvou pri posudzovaní medicínskych inovácií a zdravotníckych systémov. Článok prináša zjednodušený, ale holistický pohľad na HTA v zmysle definície a jeho uplatnenia sa pri tvorbe a utilizácii hodnoty inovácií v kontexte aktuálne diskutovanej „hodnoty za peniaze“.

Kľúčové slová: hodnotenie zdravotníckych technológií, hodnota za peniaze, lieková politika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Health technology assessment and value for money in drug policy

Health Technology Assessment or HTA is currently the major challenge in appraisal of medical innovations and healthcare systems. An article defines simplified, but holistic view on HTA and its application on innovations value creation and utilization, with respect to recent discussion on „value for money“.

Keywords: health technology assessment, value for money, drug policy