Praktické lekárnictvo 3/2016

Aktuálne stratégie vo farmakoterapii ochorení kože – akné a psoriáza

Doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Ochorenia kože predstavujú pre pacienta nielen vážny medicínsky, ale aj psychosociálny problém. Preto liečivá, ktoré sa používajú v ich liečbe, predstavujú dôležitú oblasť farmakológie a farmakoterapie. Z farmakologického hľadiska sú dlhodobo v popredí dve ochorenia – akné a psoriáza. V ich terapii sa uplatňuje viacero farmakologických koncepcií, pričom výrazné miesto pri oboch majú retinoidy. V terapii psoriázy sa navyše v poslednom období výrazne presadzuje aj biologická liečba.

Kľúčové slová: akné, psoriáza, farmakoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Actual strategies in pharmacotherapy of skin disorders – acne and psoriasis

Skin disorders represent not only a serious medicinal but also a psychosocial problem. Therefore, drugs that are employed in their treatment represent an important area of pharmacology and pharmacotherapy. From the pharmacological point of view, two disorders are long-standing in the foreground – acne and psoriasis. In their therapy, a number of pharmacological strategies are used, retinoids occupying a significant position in the treatment of both. Additionally, biological therapy has recently been strongly promoted for treatment of psoriasis.

Keywords: acne, psoriasis, pharmacotherapy