Psychiatria pre prax 6/2008

VYUŽITÍ DUÁLNÍCH ANTIDEPRESIV V LÉČBĚ DEPRESIVNÍ PORUCHY

MUDr. Luboš Janů, Ph.D. , MUDr. Sylva Racková

Depresivní porucha je velmi časté a závažné psychické onemocnění. Při správné léčbě je v naprosté většině plně léčitelná. V léčbě jsou rozhodující antidepresiva. Duální antidepresiva jsou v některých případech účinnější ve srovnání s ostatními AD v akutní a profylaktické fázi léčby deprese i v léčbě rezistentní deprese. Jsou srovnatelně tolerována. Účinnost a snášenlivost AD zlepšuje compliance, která je důležitá v léčbě deprese.

Kľúčové slová: depresivní porucha, compliance, léčba, duální antidepresiva, venlafaxin, duloxetin, milnacipran

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE USE OF DUAL ANTIDEPRESSANTS IN THE TREATMENT OF DEPRESSIVE DISORDER

Depressive disorder is a very often and major psychiatric disease. Depression is possible in most patients succesfully treated using a right type of treatment. The main role in the treatment of depression play antidepressants. Dual antidepressants are in some cases more effective in comparison with other antidepressants in the acute and prophylactic phaze of treatment of depression, in the treatment of resistance depression. Dual AD have comparable tollerability. Efficacy and tolerability improve compliance which is important in the treatment of depressive disorders.

Keywords: depressive disorder, compliance, treatment, dual antidepressants, venlafaxine, duloxetine, milnacipran