Via practica 12/2009

Prehľad výsledkov vybraných farmakoekonomických štúdií s irbesartanom

PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, Mgr. Matúš Džupon, doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA

Kardiovaskulárne ochorenia ako aj ochorenia obličiek spôsobené cukrovkou patria medzi hlavné príčiny úmrtí v rozvinutých krajinách. Pacienti s cukrovkou 2. typu sú minimálne v 50 % riziku vzniku ochorenia obličiek, ktoré súvisia s postupným prechodom až do zlyhávania obličiek. Ak sa pozrieme na analýzy s irbesartanom uskutočnené v USA alebo v Európe, je zrejmé, že ak sa ním vhodní pacienti včas liečia, dostaví sa ekonomický zisk a predĺži sa očakávaná dĺžka ich života.

Kľúčové slová: irbesartan, cukrovka, hypertenzia, farmakoekonomika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Overview of results in selected pharmacoeconomic study of irbesartan

Cardiovascular diseases and diabetic kidney disease belong among leading cause of death in the developed world. Patients with diabetes type 2 have approximately a 50 percent risk of having kidney disease, which is associated with continual progression to kidney failure. If we look at the analyses conducted in the U.S. or Europe, they show that early treatment of eligible patients with irbesartan brings economic savings and increased life expectancy for patients.

Keywords: irbesartan, diabetes, hypertension, pharmacoeconomy.