Onkológia 2/2008

REGISTER DARCOV KOSTNEJ DRENE – PREHĽAD ČINNOSTI V ROKOCH 2004 – 2006

doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., MUDr. Katarína Slezáková, RNDr. Mária Kušíková

Transplantácia krvotvorných buniek je liečbou prvej voľby mnohých hematologických a nehematologických ochorení. Avšak len 25 – 30 % pacientov má Human Leukocyte Antigen (HLA) identického súrodenca. Preto začali v 80-tych rokoch 20.storočia vo svete vznikať registre dobrovoľných darcov kostnej drene, ktorí majú vyšetrené HLA antigény. Dostupnosť nepríbuzného darcu z registra umožnila alogénne transplantácie krvotvorných buniek od tzv. alternatívnych darcov. HLA zhoda je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcicm výsledok nepríbuzenskej transplantácie krvotvorných buniek. Národný register darcov kostnej drene (NRDKD) vznikol v roku 1995 na Klinike hematológie a transfuziológie v Bratislave. Zabezpečuje vyhľadávanie darcu krvotvorných buniek pre dospelých a detských pacientov z celej SR, robí nábor nových darcov a HLA typizáciu, organizuje vyslanie kuriéra. Cieľom našej práce je retrospektívne zhodnotiť činnosť NRDKD SR.

Kľúčové slová: transplantácia krvotvorných buniek, HLA, register, darca, vyhľadávanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SLOVAK NATIONAL BONE MARROW DONOR REGISTRY

Haematopoietic stem cell transplantation is the treatment option for certain haematologic and nonhaematologic diseases. Only 25 – 30 % of patiens have HLA identical sibling donor. Bone marrow donor registries of HLA typed donors started to develop in 80‘s of 20th century. The availibility of matched unrelated donor from registry allowed the development of haematopoietic stem cell transplantations from alternative donors. HLA match is one of the key factor of unrelated haematopoietic stem cell transplantation. Slovak national bone marrow donor registry began to work in 1995 at the Clinic of Haematology and Blood Transfusion at the University Hospital in Bratislava. It provides the search of unrelated haematopoietic stem cell donor for adults and children from Slovak Republic, recruitment of new donors, courrier details in work up process. The aim of our presentation is to restrospective analyse the activity of Slovak National Bone Marrow Donor Registry.

Keywords: haematopoietic stem cell transplantation, HLA, registry, donor, search