Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Súčasné názory na liečbu glaukómu
    prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., MUDr. Peter Žiak, PhD., MUDr. Milena Čipkalová, doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
    (4/2012, Aktuálna farmakoterapia )