Via practica 3/2006

Alergická nádcha

MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Výskyt alergickej nádchy sa v priebehu 20. storočia zvýšil až 10 násobne na súčasných cca 25 % populácie vyspelých krajín. Nádcha síce neskracuje život, významne však zasahuje do kvality života postihnutého. V detstve a vo veku do 25 rokov je alergia v pozadí viac ako 90 % prípadov neinfekčnej nádchy, s pribúdajúcim vekom polovica prípadov chronickej nádchy pripadá na jej nealergickú formu. Poslaním tohto prehľadu je priblížiť neinfekčné formy nádchy s dôrazom na moderný manažment alergickej nádchy. Základná liečebná stratégia je pri alergickej aj nealergickej forme neinfekčnej nádchy rovnaká, ako farmaká prvej voľby sa uplatňujú topické nosové steroidy a moderné H1-antihistaminiká (podávané per os alebo lokálne do očí a/alebo nosa). Ak sa dokáže kauzálny alergén, je potrebné zvážiť alergénovú imunoterapiu. Najlepšie výsledky dosahujeme kombinovaným prístupom (farmakoterapia, imunoterapia, vyhýbanie sa spúšťačom a vyvolávačom).

Kľúčové slová: alergická nádcha, chronická nádcha, manažment.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ALLERGIC RHINITIS

Incidence of allergic rhinitis increased during 20th century 10 fold to actual 25 % population of developed countries. Despite rhinitis does not shorten the life; it significantly influences the quality of life. Allergy is the main cause of non-infectious rhinitis from childhood and to the 25th year of age; with increasing age it is detectable only in 50 % cases of chronic rhinitis. The aim of this review article is focus on non-infectious forms of rhinitis with accent on modern management of allergic rhinitis. The basic strategy in both allergic and nonallergic rhinitis is similar; intranasal corticosteroids and modern H1-antihistamines (both oral and topical) are used as first line drugs. If the causal allergen is detected it is necessary to consider allergen immunotherapy. With combined approach best results are achieved (pharmacotherapy, immunotherapy, avoidance of starters and inducers).

Keywords: allergic rhinitis, non-allergic rhinitis, management.