Via practica 3-4/2014

Chronická obštrukčná choroba pľúc – súčasné pohľady

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

Stúpajúca prevalencia chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa stáva celosvetovým problémom. Odhaduje sa, že ochorenie postihuje asi 10 % celosvetovej dospelej populácie. Aj keď ide o chronické ochorenie, ktoré nemôžeme úplne vyliečiť, dnes hovoríme o ochorení, ktoré je preventabilné a liečiteľné. Keď zlepšíme priebeh ochorenia, ovplyvníme symptómy exacerbácie, celkový zdravotný stav pacienta a prognózu ochorenia. Včasná diagnostika a správna liečba má veľké farmakoekonomické výhody.

Kľúčové slová: CHOCHP, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic obstructive pulmonary disease – current opinions

The increasing prevalence of chronic obstructive pulmonary disease is becoming a global issue. It is estimated that 10 % of adult world population suffer from this disease. Despite the fact that this disease is chronic and can not be cured, now a days it is considered as preventible and treatable disease if we improve the course of disease, influence symptoms, exacerbations, health status and even prognosis. Early diagnostic and treatment have huge pharmacoeconomic advantages.

Keywords: COPD, diagnostic, treatment.