Onkológia 4/2016

Operačná liečba spinálnych metastáz

MUDr. Peter Tisovský, PhD., MUDr. Juraj Horváth, PhD., MUDr. Karol Novorolský, MUDr. Andrey Švec, PhD.

Výskyt primárnych karcinómov rastie každý rok a pacienti žijú dlhšie v dôsledku lepších liečebných postupov a interdisciplinárnej spolupráce. V dôsledku toho je vznik spinálnych metastáz čoraz častejší. V tomto prehľade uvádzame chirurgické možnosti a postupy v operačnej liečbe spinálnych metastáz. V súčasnosti je liečba metastáz chrbtice paliatívna a v ideálnom prípade zahŕňa multidisciplinárny prístup naprieč rôznymi špecializáciami. Potenciálne kuratívny výsledok predstavuje odstránenie nádoru en bloc pri solitárnej metastá- ze chrbtice karcinómu obličky, respektíve karcinómu štítnej žľazy. Počet dostupných liečebných možností stále rastie. Iba stanovením protokolu každej terapie môže lekár poskytnúť optimálny režim pre pacientov s metastatickým ochorením chrbtice.

Kľúčové slová: chrbtica, metastázy, operačná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of spinal metastases

The incidence of primary cancer increases with each year, and patients are living longer as a result of improved therapies and interdisciplinary management. Consequently, long-term complications such as spinal metastases are becoming more prevalent. In this review, various surgical options, radiotherapies, vertebral augmentation procedures, and systemic therapies are described. Currently, the treatment of spinal metastases is palliative and ideally involves a multidisciplinary approach across various specialties. The potentially curative outcome of en bloc tumour resection for a solitary renal cell carcinoma metastasis and thyroid carcinoma is well known. The number of available treatments continues to grow. Only by determining the protocol of each therapy can physicians provide the optimal regimen for patients with metastatic spine disease.

Keywords: spine, metastasis, surgical treatment