Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Chirurgická liečba aneuryziem arteria carotis interna
    MUDr. Mária Kubíková, PhD., MUDr. Marián Tomečko, PhD., MUDr. Peter Štefanič, MUDr. Peter Berek, PhD., prof. Dr. Csaba Dzsinich, MUDr. Ivan Kopolovets, PhD., MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
    (3/2016, Pôvodné práce a kazuistiky )