Vaskulárna medicína 3/2016

Chirurgická liečba aneuryziem arteria carotis interna

MUDr. Mária Kubíková, PhD., MUDr. Marián Tomečko, PhD., MUDr. Peter Štefanič, MUDr. Peter Berek, PhD., prof. Dr. Csaba Dzsinich, MUDr. Ivan Kopolovets, PhD., MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.

Autori opisujú svoje skúsenosti s chirurgickou liečbou aneuryzmy a. carotis interna (ACI) u 14 pacientov. Indikáciou na operáciu sú asymptomatické a symptomatické aneuryzmy a. carotis interna. Počet symptomatických pacientov bol 5 a asymptomatických 9. Autori analyzovali typy arteriálnych rekonštrukcií vzhľadom na typ aneuryzmy ACI. V retrospektívnej analýze v súbore 14 pacientov boli zhodnotené pooperačné výsledky arteriálnych rekonštrukcií aneuryziem ACI. Všetci pacienti boli operovaní v celkovej anestézii. Intraoperačný neuromonitoring bol vykonaný pomocou transkraniálnej oxymetrie. Optimálnou chirurgickou liečbou aneuryziem ACI je resekcia aneuryzmy s interpozitnou náhradou autológnou vénou alebo protézou PTFE. Pri sakulárnych aneuryzmách ACI je možná tiež aneuryzmorafia. V pooperačnom období sa nevyskytli žiadne vážne komplikácie. NCMP, IM ani úmrtie sme nemali. Pooperačne sme zaznamenali u jedného pacienta prechodnú léziu n. hypoglossus. Chirurgická rekonštrukcia aneuryziem a. carotis interna je plne opodstatnená a dáva dobré dlhodobé výsledky.

Kľúčové slová: aneuryzmy ACI, chirurgické intervencie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The surgical treatment of aneurysms of internal carotid artery

The authors describe their experience with the surgical treatment of extracranial aneurysms of internal carotid artery in 14 patients. Indication for surgery was diagnosed asymptomatic and symptomatic aneurysm of internal carotid artery, which was 1.5-2 times that of the diameter of a physiological internal carotid artery. The authors provided analysis of the type of arterial reconstruction in patients with aneurysm of internal carotid artery. In a retrospective analysis in a set of 14 patients were evaluated perioperative results of arterial reconstruction in the extracranial carotid artery aneurysm. All patients were operated in general anesthesia. Intraoperative cerebral monitoring was carried out using transcranial oximetry. The optimal surgical option for patients with aneurysm of internal carotid artery is resection of aneurysm and replacement by autologic vein or PTTF prosthesis, sacular aneurysms is also suitable aneuryzmoraphy. In the postoperative period, major complications (stroke, MI) or death occurred. Intraoperative damage to the nerves of the brain was found in 1 patients. Surgical reconstruction of extracranial aneurysms of internal carotid artery has good long-term results.

Keywords: aneurysms of ACI, surgical interventions