Pediatria pre prax 3/2008

Dá sa epilepsia vyliečiť? Kazuistika benígnej parciálnej epilepsie s centrotemporálnymi hrotmi

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Autor popisuje kazuistiku 18-ročného chlapca so špecifickou formou epilepsie detského veku. U dieťaťa s negatívnou pre- a perinatálnou anamnézou bez precipitujúcich faktorov sa v 5. roku života v spánku objavili dva fokálne motorické epileptické záchvaty s generalizáciou. Neurologický nález, intelekt, CT mozgu boli v norme, v EEG boli prítomné epileptiformné grafoelementy centrotemporálne vpravo. Nálezy zodpovedali kritériám pre benígnu parciálnu epilepsiu s centrotemporálnymi hrotmi (BECT). Nasledujúce tri roky sa však záchvaty napriek antiepileptickej liečbe opakovali a pretrvával aj EEG nález ložiskovej epileptiformnej aktivity. Od 8. roku života je dieťa bez záchvatu, od 13. roku má normálny EEG nález a liečba sa ukončila. V 18. rokoch je dieťa zdravé, bez rizika recidívy záchvatu.

Kľúčové slová: benígna parciálna epilepsia, centrotemporálne hroty, BECT, prognóza, liečba epilepsie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dá sa epilepsia vyliečiť? Kazuistika benígnej parciálnej epilepsie s centrotemporálnymi hrotmi

Autor popisuje kazuistiku 18-ročného chlapca so špecifickou formou epilepsie detského veku. U dieťaťa s negatívnou pre- a perinatálnou anamnézou bez precipitujúcich faktorov sa v 5. roku života v spánku objavili dva fokálne motorické epileptické záchvaty s generalizáciou. Neurologický nález, intelekt, CT mozgu boli v norme, v EEG boli prítomné epileptiformné grafoelementy centrotemporálne vpravo. Nálezy zodpovedali kritériám pre benígnu parciálnu epilepsiu s centrotemporálnymi hrotmi (BECT). Nasledujúce tri roky sa však záchvaty napriek antiepileptickej liečbe opakovali a pretrvával aj EEG nález ložiskovej epileptiformnej aktivity. Od 8. roku života je dieťa bez záchvatu, od 13. roku má normálny EEG nález a liečba sa ukončila. V 18. rokoch je dieťa zdravé, bez rizika recidívy záchvatu.

Keywords: benígna parciálna epilepsia, centrotemporálne hroty, BECT, prognóza, liečba epilepsie