Psychiatria pre prax 4/2016

Psychogénne neepileptické záchvaty

MUDr. Miroslava Palušná

Psychogénne neepileptické záchvaty predstavujú v epileptológii diagnosticky špecifickú jednotku s problematickou liečbou. Nie každý záchvat, ktorý je považovaný za epileptický, musí byť spôsobený epileptickou aktivitou v mozgu. Prehľadový článok sa zameriava na priblíženie problematiky psychogénnych neepileptických záchvatov (PNES), na ich históriu a klasifikáciu, etiológiu, diagnostické metódy, diferenciálnu diagnostiku a tiež možnosti liečby.

Kľúčové slová: psychogénne neepileptické záchvaty, video-EEG monitoring (vEEG), epileptické záchvaty (ES), psychoterapia (PT), diferenciálna diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychogenic non-epileptic seizures

Psychogenic non-epileptic seizures are often misdiagnosed as epileptic. They are poorly understood and difficult to treat. Not every seizure, which looks like an epileptic, must result from epileptic cortical activity. This review is focused on the issue of psychogenic non--epileptic seizures (PNES), their history and classification, etiology, diagnostic methods, differential diagnosis as well as treatment options.

Keywords: psychogenic non-epileptic seizures, video-EEG monitoring, epileptic seizures, psychotherapy, differential diagnosis