Via practica 11/2007

INFEKČNÉ OCHORENIA OKA

MUDr. Radovan Piovarči

Zápaly oka tvoria rozsiahlu skupinu ochorení. V etiológii nachádzame infekčné alebo neinfekčné príčiny. Môže ísť o ochorenia, ktoré postihujú len jednotlivé, izolované štruktúry oka a okolia oka, iné zasahujú oko ako celok. Najčastejšie ide len o ochorenia benígne, zvládnuteľné ambulantným terapeutickým postupom. Diferenciálne diagnosticky môžu byť však len očným prejavom závažného systémového ochorenia alebo onkologického ochorenia. V tomto článku sa venujeme zápalovým ochoreniam oka infekčnej etiológie.

Kľúčové slová: infekcie oka, bakteriálna, vírusová konjunktivitída, keratitída, dakryocystitída, uveitída, endoftalmitída, infekcie orbity.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INFECTIOUS EYE DISEASES

Any of the various parts of the eye can be infected or inflamed. Conjunctivitis, for example, is an inflammation of the conjunctiva, the membrane of the inner eyelid and the inner corner of the eye´s surface. Other possible locations of inflammation include the eyelid (blepharitis), the cornea (keratitis), the liquid inside the eye (vitritis), the retina and the blood vessels that feed it (chorioretinitis), or the optic nerve (neuroretinitis). These are just a few examples – the eye is a complex organ of many parts.

Keywords: eye infections, bacterial, viral conjunctivitis, keratitis, dacryocystitis, uveitis, endophthalmitis, orbital infections.