Via practica 2/2005

Intenzívna medicína – východisko pre boj proti zbytočnej smrti. Preventabilná smrť

MUDr. Karol Kálig, CSc., MUDr. Renáta Andrejčáková

Prevencia zbytočnej smrti, zlepšenie kvality života a redukcia ekonomických dopadov náhlych príhod spojených s poškodením zdravia u obyvateľstva je úlohou nielen inštitúcií v systéme zdravotníctva, ale aj širokej verejnosti. Včasnou a správne poskytnutou prvou pomocou by bolo možné potenciálne zachrániť 30–50 % postihnutých. Nadácia Reťaz života zriadená v roku 2000 je nezisková mimovládna organizácia, ktorá si kladie za cieľ zníženie morbidity a mortality populácie Slovenska súvisiacej s náhlymi príhodami úrazovej a neúrazovej etiológie. Aktivity nadácie sú zamerané predovšetkým na vzdelávanie a pomoc osobám v tiesni. Osvetová a vzdelávacia činnosť v oblasti predlekárskej prvej pomoci a resuscitácie je určená pre laickú aj odbornú verejnosť. Pomoc osobám v tiesni je realizovaná prostredníctvom Telefonického centra záchrany s nepretržitou prevádzkou a profesionálnym personálnym zabezpečením na t. č. 0850 11 13 13. Zabezpečuje činnosť Linky záchrany - poradenskej služby v oblasti predlekárskej prvej pomoci hlavne pri život ohrozujúcich stavoch a Karty záchrany. Karta je osobný identifikačný preukaz umožňujúci urýchlenie diagnostiky a liečby v nemocnici držiteľovi karty pri náhlej zmene zdravotného stavu spojeného so stratou komunikačného vedomia. Kvalitné a cielené vzdelávanie životohrozujúcich stavoch, o ich prevencii a poskytovaní prvej pomoci by sa malo stať bežným nástrojom osobnostného vybavenia laickej verejnosti a samozrejmým zvlášť u zdravotníckeho pracovníka.

Kľúčové slová: Preventabilná smrť, život ohrozujúce stavy, prevencia, prvá pomoc, Nadácia Reťaz života, Telefonické centrum záchrany, Linka záchrany, Karta záchrany.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intenzívna medicína – východisko pre boj proti zbytočnej smrti. Preventabilná smrť

Prevencia zbytočnej smrti, zlepšenie kvality života a redukcia ekonomických dopadov náhlych príhod spojených s poškodením zdravia u obyvateľstva je úlohou nielen inštitúcií v systéme zdravotníctva, ale aj širokej verejnosti. Včasnou a správne poskytnutou prvou pomocou by bolo možné potenciálne zachrániť 30–50 % postihnutých. Nadácia Reťaz života zriadená v roku 2000 je nezisková mimovládna organizácia, ktorá si kladie za cieľ zníženie morbidity a mortality populácie Slovenska súvisiacej s náhlymi príhodami úrazovej a neúrazovej etiológie. Aktivity nadácie sú zamerané predovšetkým na vzdelávanie a pomoc osobám v tiesni. Osvetová a vzdelávacia činnosť v oblasti predlekárskej prvej pomoci a resuscitácie je určená pre laickú aj odbornú verejnosť. Pomoc osobám v tiesni je realizovaná prostredníctvom Telefonického centra záchrany s nepretržitou prevádzkou a profesionálnym personálnym zabezpečením na t. č. 0850 11 13 13. Zabezpečuje činnosť Linky záchrany - poradenskej služby v oblasti predlekárskej prvej pomoci hlavne pri život ohrozujúcich stavoch a Karty záchrany. Karta je osobný identifikačný preukaz umožňujúci urýchlenie diagnostiky a liečby v nemocnici držiteľovi karty pri náhlej zmene zdravotného stavu spojeného so stratou komunikačného vedomia. Kvalitné a cielené vzdelávanie životohrozujúcich stavoch, o ich prevencii a poskytovaní prvej pomoci by sa malo stať bežným nástrojom osobnostného vybavenia laickej verejnosti a samozrejmým zvlášť u zdravotníckeho pracovníka.

Keywords: Preventabilná smrť, život ohrozujúce stavy, prevencia, prvá pomoc, Nadácia Reťaz života, Telefonické centrum záchrany, Linka záchrany, Karta záchrany.