Pediatria pre prax 3/2014

Súčasné možnosti liečby epilepsie

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., MUDr. Lucia Švecová

Epilepsia je najčastejším chronickým ochorením mozgu, ktoré sa prejavuje opakovanými epileptickými záchvatmi. Epilepsia nie je nozologická jednotka, je skupinou ochorení s rôznou etiológiou, klinickým obrazom, priebehom a liečbou. Cieľom antiepileptickej liečby je dosiahnuť stav bez záchvatov, bez ovplyvnenia psychickej aj fyzickej výkonnosti. Liečba je predovšetkým farmakologická, antiepileptikami. Výber antiepileptika závisí od formy záchvatov, ale predovšetkým od formy epilepsie alebo epileptického syndrómu. U väčšiny pacientov sa dosiahne bezzáchvatový stav alebo výrazná redukcia záchvatov. U 20 – 30 % pacientov je farmakologická liečba neúspešná a epilepsia je farmakorezistentná. Možnosťou liečby farmakorezistentnej epilepsie je epileptochirurgický zákrok, stimulácia blúdivého nervu alebo ketogénna diéta. Napriek výrazným pokrokom v diagnostike a liečbe zostáva epilepsia závažným medicínskym aj sociálnym problémom.

Kľúčové slová: liečba epilepsie, farmakoterapia, antiepileptiká, farmakorezistencia, epileptochirurgia, ketogénna diéta, stimulácia n. vagus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The current treatment options for epilepsy

Epilepsy is the most prevalent chronic brain disease manifesting with epileptic seizures. Epilepsy itself is not one nosological entity, it rather includes several diseases with various etiology, clinics, course and therapy. Antiepileptic therapy aims seizure freedom without affecting psychical and physical funtions. The therapy is in first line pharmacological. The choice of antiepileptic drug depends not only on the seizure phenomenology, but also on the respective type of epilepsy syndrome. Most patients achieve seizure freedom or at least significant seizure frequency reduction. In 20-30% of the patients is the pharmacotherapy ineffective. In these cases of refractory epilepsy therapeutical options include epilepsy surgery, vagal stimulation or ketogenic diet. Despite recent advances in the diagnostics and therapy, epilepsy remains a serious medical and social issue.

Keywords: epilepsy therapy, pharmacotherapy, antiepileptic drugs, refractory, epileptic surgery, ketogenic diet, vagal stimulation.