Via practica 10/2005

Repetitórium urgentnej medicíny – Bezvedomie neúrazového pôvodu

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.

Bezvedomie je stav, ktorý bezprostredne ohrozuje život postihnutého a pomoc treba začať poskytovať v priebehu desiatok sekúnd. Sú príhody benigné, ktoré sa upravia aj spontánne, napr. mdloba, ale sú aj stavy, ktoré po odznení bezvedomia majú byť vyšetrené lekárom, ktorý rozhodne o ďalšom postupe podľa závažnosti príznakov. Najčastejšie príčiny bezvedomia okrem alkoholu sú epilepsia, úrazy lebky a mozgu, hypoglykémia (Via Practica 4/2004), otravy liekmi a drogami, cievne mozgové príhody, febrilné kŕče u detí a kolapsové stavy. Obsahom článku sú neúrazové príčiny bezvedomia.

Kľúčové slová: bezvedomie, neodkladná prednemocničná starostlivosť, epilepsia, kolaps, febrilné kŕče, opilosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Repetitórium urgentnej medicíny – Bezvedomie neúrazového pôvodu

Bezvedomie je stav, ktorý bezprostredne ohrozuje život postihnutého a pomoc treba začať poskytovať v priebehu desiatok sekúnd. Sú príhody benigné, ktoré sa upravia aj spontánne, napr. mdloba, ale sú aj stavy, ktoré po odznení bezvedomia majú byť vyšetrené lekárom, ktorý rozhodne o ďalšom postupe podľa závažnosti príznakov. Najčastejšie príčiny bezvedomia okrem alkoholu sú epilepsia, úrazy lebky a mozgu, hypoglykémia (Via Practica 4/2004), otravy liekmi a drogami, cievne mozgové príhody, febrilné kŕče u detí a kolapsové stavy. Obsahom článku sú neúrazové príčiny bezvedomia.

Keywords: bezvedomie, neodkladná prednemocničná starostlivosť, epilepsia, kolaps, febrilné kŕče, opilosť.