Neurológia pre prax 6/2002

Cievne mozgové príhody

MUDr. Veronika Vestenická, PhD.

Akútne cerebrovaskulárne ochorenia sú stále častou príčinou smrti, ale aj nesebestačnosti pacientov. Preto okrem skúmania etiopatogenetických činiteľov a rizikových faktorov je realizácia včasnej a presnej diagnostiky prvým predpokladom účinnej liečby. Takáto liečba je časovo náročná, je nevyhnutné, aby iniciálne zhodnotenie stavu pacienta bolo rýchle a mohla sa mu poskytnúť adekvátna liečba ischemickej mozgovej príhody, a jej komplikácií. V článku sa podáva prehľad najčastejších etiopatogenetických činiteľov, klinických príznakov, diagnostických postupov a akútnych liečebných opatrení.

Kľúčové slová: ložisková ischémia mozgu, etiopatogenéza, rizikové faktory, TIA, CT mozgu, antigregačná liečba, antikoagulačná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cievne mozgové príhody

Akútne cerebrovaskulárne ochorenia sú stále častou príčinou smrti, ale aj nesebestačnosti pacientov. Preto okrem skúmania etiopatogenetických činiteľov a rizikových faktorov je realizácia včasnej a presnej diagnostiky prvým predpokladom účinnej liečby. Takáto liečba je časovo náročná, je nevyhnutné, aby iniciálne zhodnotenie stavu pacienta bolo rýchle a mohla sa mu poskytnúť adekvátna liečba ischemickej mozgovej príhody, a jej komplikácií. V článku sa podáva prehľad najčastejších etiopatogenetických činiteľov, klinických príznakov, diagnostických postupov a akútnych liečebných opatrení.

Keywords: ložisková ischémia mozgu, etiopatogenéza, rizikové faktory, TIA, CT mozgu, antigregačná liečba, antikoagulačná liečba.