Via practica 6/2013

Nesprávna interpretácia klinických symptómov

MUDr. Táňa Bulíková, PhD., doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Tento krátky článok mapuje najčastejšie nesprávne interpretácie klinických symptómov v praxi praktického lekára v podmienkach výjazdov posádok záchrannej zdravotnej služby. Závažné pochybenia sa týkajú najviac postupov diferenciálnej diagnostiky bolesti na hrudníku, dýchavice, kolapsových a kŕčových stavov, hypo- a hyperglykémie a akútnych stavov zmätenosti. Podľa našich skúseností, nesprávnu interpretáciu klinických symptómov najčastejšie spôsobujú tieto činitele: neúplný a nepozorný odber anamnézy, nedostatočné fyzikálne vyšetrenie a následne komplementárne vyšetrenie či už v ambulancii alebo v nemocnici, nedostatok znalostí a skúseností, nadmerné paušalizovanie, zovšeobecňovanie, sústredenie sa len na niektoré príznaky, chybný úsudok a nelogický záver. Autori vystopovali najčastejšie symptómy a príznaky, ktoré sú zdrojom diagnostických omylov v prednemocničnej praxi a uvedenú problematiku dokumentujú šiestimi krátkymi kazuistikami z vlastných výjazdov.

Kľúčové slová: symptómy, objektívne príznaky, chybná interpretácia, diferenciálna diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nesprávna interpretácia klinických symptómov

Tento krátky článok mapuje najčastejšie nesprávne interpretácie klinických symptómov v praxi praktického lekára v podmienkach výjazdov posádok záchrannej zdravotnej služby. Závažné pochybenia sa týkajú najviac postupov diferenciálnej diagnostiky bolesti na hrudníku, dýchavice, kolapsových a kŕčových stavov, hypo- a hyperglykémie a akútnych stavov zmätenosti. Podľa našich skúseností, nesprávnu interpretáciu klinických symptómov najčastejšie spôsobujú tieto činitele: neúplný a nepozorný odber anamnézy, nedostatočné fyzikálne vyšetrenie a následne komplementárne vyšetrenie či už v ambulancii alebo v nemocnici, nedostatok znalostí a skúseností, nadmerné paušalizovanie, zovšeobecňovanie, sústredenie sa len na niektoré príznaky, chybný úsudok a nelogický záver. Autori vystopovali najčastejšie symptómy a príznaky, ktoré sú zdrojom diagnostických omylov v prednemocničnej praxi a uvedenú problematiku dokumentujú šiestimi krátkymi kazuistikami z vlastných výjazdov.

Keywords: symptómy, objektívne príznaky, chybná interpretácia, diferenciálna diagnostika.