Via practica 2/2005

Repetitórium urgentnej medicíny – Krvácanie z rán a telesných otvorov

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Veľké vonkajšie krvácanie z rán a telesných otvorov (viditeľné aj skryté) a vnútorné krvácanie sú stavy ohrozujúce život, pri ktorých treba poskytnúť prvú pomoc v priebehu niekoľko desiatok sekúnd. Nezáleží na vzdelaní a špecializácii lekára ani na vybavení pomôckami. Aj improvizovaná pomoc bez pomôcok je dostatočná na záchranu života a na zabránenie vzniku komplikácií, z ktorých najnebezpečnejšou je ireverzibilný hemoragický šok. Krvácanie nerobí problém v ambulancii alebo zdravotníckom zariadení, ale pri úrazoch v doprave, športe, voľnom čase a pri náhodnej prítomnosti pri násilnostiach. Základnými princípmi prvej pomoci pri krvácaní je nerozlišovať medzi tepenným a žilným krvácaním, vytvoriť okamžitý tlak v rane bez ohľadu na sterilitu a aplikovať tlakový obväz. Doplnkové metódy – škrtidlo a tlakové body – použijeme len vo výnimočne odôvodnených prípadoch.

Kľúčové slová: Vonkajšie krvácanie, vnútorné krvácanie, krvácanie z telových otvorov, tlakový obväz, prednemocničná liečba krvácania.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Repetitórium urgentnej medicíny – Krvácanie z rán a telesných otvorov

Veľké vonkajšie krvácanie z rán a telesných otvorov (viditeľné aj skryté) a vnútorné krvácanie sú stavy ohrozujúce život, pri ktorých treba poskytnúť prvú pomoc v priebehu niekoľko desiatok sekúnd. Nezáleží na vzdelaní a špecializácii lekára ani na vybavení pomôckami. Aj improvizovaná pomoc bez pomôcok je dostatočná na záchranu života a na zabránenie vzniku komplikácií, z ktorých najnebezpečnejšou je ireverzibilný hemoragický šok. Krvácanie nerobí problém v ambulancii alebo zdravotníckom zariadení, ale pri úrazoch v doprave, športe, voľnom čase a pri náhodnej prítomnosti pri násilnostiach. Základnými princípmi prvej pomoci pri krvácaní je nerozlišovať medzi tepenným a žilným krvácaním, vytvoriť okamžitý tlak v rane bez ohľadu na sterilitu a aplikovať tlakový obväz. Doplnkové metódy – škrtidlo a tlakové body – použijeme len vo výnimočne odôvodnených prípadoch.

Keywords: Vonkajšie krvácanie, vnútorné krvácanie, krvácanie z telových otvorov, tlakový obväz, prednemocničná liečba krvácania.