Via practica 2/2011

Hypertenzná kríza – emergentné stavy (kazuistika)

MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

Hypertenzná kríza ohrozuje život chorých náhlym zvýšením tlaku krvi a môže byť príčinou cievnej mozgovej príhody, kardiovaskulárnych komplikácií a renálneho zlyhania. Vo vzťahu ku klinickej symptomatológii sa odlišujú emergentné a urgentné stavy. Emergentné stavy sa pozorujú pri ťažkých formách hypertenzie a spájajú sa s akútnym poškodením cieľových orgánov. Vo výjazdoch záchrannej služby sú takéto stavy menej frekventované ako v minulosti, avšak ich výskyt zďaleka nie je ojedinelý. Autorka ponúka kazuistiku z vlastných výjazdov. Na prvý pohľad banálny výjazd k „bolesti chrbta“ u 55-ročného muža preveril zdatnosť posádky rýchlej lekárskej pomoci v diferenciálne- diagnostických krokoch vo fáze pred prijatím pacienta do nemocnice. Náhle vzniknutá prudká bolesť pociťovaná „akoby bodanie medzi lopatkami“ bez odozvy na razantnú analgetickú liečbu, extrémne hodnoty krvného tlaku s diskrepanciou hodnôt medzi ľavou a pravou hornou končatinou (30 – 40 torr) a negatívny EKG nález v zmysle akútneho koronárneho syndrómu vzbudili podozrenie na možnú disekciu aorty. CT vyšetrením bola diagnostikovaná disekcia hrudnej aorty – typ Stanford B. Súčasťou kazuistiky je aj manažment pacienta s podozrením na disekciu aorty, vrátane záludností a ťažkostí v teréne.

Kľúčové slová: hypertezná kríza, emergentné stavy, akútna disekcia aorty

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypertenzná kríza – emergentné stavy (kazuistika)

Hypertenzná kríza ohrozuje život chorých náhlym zvýšením tlaku krvi a môže byť príčinou cievnej mozgovej príhody, kardiovaskulárnych komplikácií a renálneho zlyhania. Vo vzťahu ku klinickej symptomatológii sa odlišujú emergentné a urgentné stavy. Emergentné stavy sa pozorujú pri ťažkých formách hypertenzie a spájajú sa s akútnym poškodením cieľových orgánov. Vo výjazdoch záchrannej služby sú takéto stavy menej frekventované ako v minulosti, avšak ich výskyt zďaleka nie je ojedinelý. Autorka ponúka kazuistiku z vlastných výjazdov. Na prvý pohľad banálny výjazd k „bolesti chrbta“ u 55-ročného muža preveril zdatnosť posádky rýchlej lekárskej pomoci v diferenciálne- diagnostických krokoch vo fáze pred prijatím pacienta do nemocnice. Náhle vzniknutá prudká bolesť pociťovaná „akoby bodanie medzi lopatkami“ bez odozvy na razantnú analgetickú liečbu, extrémne hodnoty krvného tlaku s diskrepanciou hodnôt medzi ľavou a pravou hornou končatinou (30 – 40 torr) a negatívny EKG nález v zmysle akútneho koronárneho syndrómu vzbudili podozrenie na možnú disekciu aorty. CT vyšetrením bola diagnostikovaná disekcia hrudnej aorty – typ Stanford B. Súčasťou kazuistiky je aj manažment pacienta s podozrením na disekciu aorty, vrátane záludností a ťažkostí v teréne.

Keywords: hypertezná kríza, emergentné stavy, akútna disekcia aorty