Via practica 1/2009

Hypoglykémia v podmienkach prednemocničnej starostlivosti a kazuistiky

MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

Autorka v práci charakterizuje pre praktických lekárov, ale i lekárov záchranných služieb problematiku závažnej hypoglykémie ako život ohrozujúceho stavu. Upozorňuje na diagnostické omyly a poukazuje na najčastejšie ochorenia, s ktorými sa hypoglykémia v teréne zamieňa. Ide o cievnu mozgovú príhodu a epileptický záchvat, nezriedka je hypoglykémia považovaná za akútnu psychózu či obyčajnú ebrietu. Ak by hypoglykémia nebola diagnostikovaná a včas liečená, môže končiť letálne. Vzhľadom na narastajúci počet diabetikov možno očakávať vyšší výskyt hypoglykemických príhod mimo zdravotníckeho zariadenia. Súčasťou prednemocničnej neodkladnej starostlivosti je prístup so zohľadnením diferenciálnej diagnostiky a transport pacienta do vhodnej nemocnice, ak je to potrebné. Prezentované sú aj vlastné kazuistiky z výjazdov záchrannej služby, v ktorých autorka tiež poukazuje na špecifiká tejto problematiky.

Kľúčové slová: hypoglykémia, hypoglykemická kóma

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypoglycemia in out-of-hospital settings and case-reports

Hypoglycemia as life threatening situation is characterized for family and emergency physicians. Diagnostic pitfalls and diseases often mismatched with hypoglycemia are discussed. Cerebral stroke, epileptic seizure, psychotic disorders and alcoholic intoxication are often causes interchanged with hypoglycemia. If not diagnosed and treated rapidly may lead to death outcome. Increasing amount of diabetic patients will increase hypoglycemic episodes in out-of-hospital settings. Important part of emergency care is differential diagnostic approach and transport to appropriate hospital if necessary. Case reports are presented as well.

Keywords: hypoglycemia, hypoglycemic coma