Via practica 6/2011

Mýty a povery v prvej pomoci a akútnej medicíne

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Ako v každej oblasti ľudskej činnosti, vznikajú aj v oblasti prvej pomoci a akútnej medicíny rôzne „zaručené postupy“, ktoré nemajú žiadne opodstatnenie ani vedecký podklad. Napriek tomu ich zdravotníci bez kritického rozboru šíria a laici s ochotou akceptujú. Zdravotnícki pracovníci nie sú imúnni voči neovereným postupom a laici sú presvedčení, že zdravotníci prvú pomoc ovládajú. V článku je uvedených 17 najčastejších falošných odporúčaní, ktoré miesto pomoci môžu situáciu postihnutého človeka zhoršiť.

Kľúčové slová: prvá pomoc, mýty v prvej pomoci, obsolentné postupy, medicína založená na dôkazoch

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Myths and superstitions in first aid and emergency medicine

As in every field of human activity, also arise in the first aid and emergency medicine various “guaranteed practices” without scientific background or justification. Despite this fact, health care professionals spread them without anlysis and lay people accept them with faith. Health care profesionals are not immune to unverified procedure and laity people believe doctors and nurses to know how to give first aid. Seventeen the most frequent false recommendations are listed and discussed in the article. Every one of them may worsen situation of injured or ill person.

Keywords: the first aid, myth in first aid, obsolete pratices, evidence based medicine