Via practica 7-8/2006

Repetitórium urgentnej medicíny: Prenášanie, polohovanie a transport

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Prenášanie a transport chorých a ranených je súčasťou dejín ľudstva a medicíny od pradávna. Už v praveku po love praľudia pozbierali ranených a prepravili ich do svojej jaskyne. Väčší význam nadobúdal transport s rozvojom medicíny a hlavne počas vojnových konfliktov, v ktorých bolo potrebné dopraviť ranených do zázemia, aby im mohla byť poskytnutá ošetrovateľská a zdravotnícka starostlivosť. začiatky organizovaného transportu sa datujú do obdobia napoleonských vojen, ale kvalitatívne revolučné postupy boli vyvinuté až na konci druhej svetovej vojny, vo vojne na Kórejskom poloostrove v 50tych rokoch, počas vietnamskej vojny a vylepšenie týchto postupov počas Vojny v zálive a invázie do Iraku.

Kľúčové slová: prenášanie ranených, polohovanie, primárny transport, sekundárny transport, transportná trauma.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Repetitórium urgentnej medicíny: Prenášanie, polohovanie a transport

Prenášanie a transport chorých a ranených je súčasťou dejín ľudstva a medicíny od pradávna. Už v praveku po love praľudia pozbierali ranených a prepravili ich do svojej jaskyne. Väčší význam nadobúdal transport s rozvojom medicíny a hlavne počas vojnových konfliktov, v ktorých bolo potrebné dopraviť ranených do zázemia, aby im mohla byť poskytnutá ošetrovateľská a zdravotnícka starostlivosť. začiatky organizovaného transportu sa datujú do obdobia napoleonských vojen, ale kvalitatívne revolučné postupy boli vyvinuté až na konci druhej svetovej vojny, vo vojne na Kórejskom poloostrove v 50tych rokoch, počas vietnamskej vojny a vylepšenie týchto postupov počas Vojny v zálive a invázie do Iraku.

Keywords: prenášanie ranených, polohovanie, primárny transport, sekundárny transport, transportná trauma.