Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Kedy znižovať prítok čerstvých plynov pri LFA?
    doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Dušan Rybár, MUDr. Stanislav Saladiak, MUDr. Janka Beňová, MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MUDr. Štefan Imrecze, doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
    (1/2016, Pôvodné práce )