Dermatológia pre prax 2/2012

Psoriáza a sex

MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Alena Masarovičová, MUDr. Zuzana Privarová

Psoriáza postihuje celosvetovo asi 150 miliónov ľudí. Postihuje nielen kožu, ale i kĺby. Ochorenie nie je infekčné, ale podmienené geneticky. Jeho prejavy na viditeľnej koži sú pomerne známe a typické. Rozsah ochorenia a jeho subjektívne vnímanie pacientom či osobami v jeho okolí môžu byť rozdielne. Prináša to so sebou nielen otázky v spoločenskej komunikácii, ale aj v oblasti intímnej. Záleží i na lokalizácii ochorenia. Najmä vtedy, keď sú prejavy aj v genitálnej oblasti. V tejto súvislosti treba sex vnímať nielen ako erotický akt, ale i ako možnosť ešte viac prejaviť vzájomnú ohľaduplnosť, ústretovosť a nežnosť. Choroba i sex si to zaslúžia v každej situácii.

Kľúčové slová: psoriáza, sex, súvislosti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psoriasis and sex

About 150 million people worldwide suffer from psoriasis. Besides skin, it affects also joints. The disease is not infectious; however, it is genetically conditioned. Its manifestations on visible skin are quite well-known and typical. The extent of the disease as well as its subjective perception by patients or persons in their environment may vary. Depending on its location, particularly in case of lesions in genital area, the disease raises questions in the field of both intimate and social communication. Sex is considered to be more than a pure erotic act; it is a chance to demonstrate mutual tactfulness, tolerance and gentleness. The disease and sex just deserve it in any situation.

Keywords: psoriasis, sex, connections.