Psychiatria pre prax 2/2012

Forenzná psychiatria – niektoré podnety zo zahraničia

MUDr. Ivan André, PhD., MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

Rozvoj forenznej psychiatrie v našej krajine je vo veľkej miere odkázaný na systematickú prácu domácich autorov. Zahraničné poznatky sa kvôli rozdielom v legislatíve jednotlivých krajín, ale aj z dôvodu úplne odlišných prístupov a tradícií ťažko implementujú. Autori tohto príspevku sa predsa len pokúsili priblížiť niektoré poznatky zo zahraničia, týkajúce sa forenzných postupov a právneho postavenia duševne chorých. Podnety sú čerpané najmä z Veľkej Británie a Nemecka. Uvedené sú aj niektoré zaujímavosti organizácie súdnictva vo Veľkej Británii. Autori sa domnievajú, že viaceré z týchto poznatkov môžu byť podnetné aj pre našu súdnu psychiatrickú prax.

Kľúčové slová: právo a psychiatrický pacient, forenzná prax, trestná zodpovednosť pacientov

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Forenzná psychiatria – niektoré podnety zo zahraničia

Rozvoj forenznej psychiatrie v našej krajine je vo veľkej miere odkázaný na systematickú prácu domácich autorov. Zahraničné poznatky sa kvôli rozdielom v legislatíve jednotlivých krajín, ale aj z dôvodu úplne odlišných prístupov a tradícií ťažko implementujú. Autori tohto príspevku sa predsa len pokúsili priblížiť niektoré poznatky zo zahraničia, týkajúce sa forenzných postupov a právneho postavenia duševne chorých. Podnety sú čerpané najmä z Veľkej Británie a Nemecka. Uvedené sú aj niektoré zaujímavosti organizácie súdnictva vo Veľkej Británii. Autori sa domnievajú, že viaceré z týchto poznatkov môžu byť podnetné aj pre našu súdnu psychiatrickú prax.

Keywords: právo a psychiatrický pacient, forenzná prax, trestná zodpovednosť pacientov