Pediatria pre prax 2/2007

SKOLIÓZA A POHYBOVÁ AKTIVITA U DETÍ

doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

Skolióza je akákoľvek trojrozmerná deformita chrbtice, akejkoľvek etiológie a lokalizácie na chrbtici. Autori uvádzajú najčastejšie klasifikácie, najnovšie poznatky v etiopatogenéze, diagnostické a terapeutické postupy ako i metodiky skríningu skolióz. V závere analyzujú efekt telesnej aktivity a viacerých druhov športu s priaznivým a nepriaznivým efektom na skoliózu.

Kľúčové slová: skolióza, kyfóza, etiopatogenéza, diagnostika, liečba, šport.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SCOLIOSIS AND PHYSICAL AKTIVITY IN CHILDREN

Scoliosis is every three dimensional spine deformity of different ethiology and localization. Authors refers most common classifications, updated knowledge of etiopatogenesis, new approaches in diagnosis, therapy and scoliosis screening. In conclusion authors analyze the effect of physical activities and many sports in development and worsening of scoliosis.

Keywords: scoliosis, kyphosis, etiopatogenesis, diagnosis, therapy, sport.