Onkológia 4/2009

Genetické perspektívy predikcie toxicity cytostatík

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Sabína Šufliarska, MUDr. Alica Dzurenková, doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc., RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Genetic perspectives in prediction of cytostatic toxicity