Psychiatria pre prax 1/2017

Mnestické poruchy u pacientov so sclerosis multiplex

PhDr. Ján Grossmann, MUDr. Štefan Sivák, PhD., MUDr. Jozef Michalík, PhD., MUDr. Ema Kantorová, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Poruchy mnestických funkcií patria medzi najčastejšie kognitívne poruchy u pacientov so sclerosis multiplex. Mnestické poruchy sa prezentujú u pacientov už v počiatočných fázach ochorenia, aj keď skôr v menšej miere. Nie je ešte zďaleka jasné, čo stojí v pozadí týchto porúch. Boli vyvinuté psychometrické nástroje na posudzovanie rozsahu a závažnosti mnestických porúch. V tomto príspevku sa zameriavame na prehľad literatúry, ktorá sa zaoberá poruchami kognitívnych funkcií a bližšie opisuje poruchy pamäťových funkcií.

Kľúčové slová: roztrúsená skleróza, kognitívna porucha, kognitívne funkcie, mnestické funkcie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The impairment of memory functions in patients with multiple sclerosis

The impairment of memory functions is one of the most prevalent cognitive dysfunction in multiple sclerosis patients. Memory impairment are frequent in multiple sclerosis at the early stages even though in lesser extent. It is not clear what is behind these impairments. There are number of psychometric tools for measure the memory impairment. This article focus on literature review which deals with cognitive impairment with main focus on memory dysfunction.

Keywords: multiple sclerosis, cognitive impairment, cognitive functions, memory functions