Psychiatria pre prax 1/2010

Aktuálne témy forenznej psychiatrie

MUDr. Ivan André, PhD.

Práca sa venuje niektorým aktuálnym témam forenznej psychiatrie. Nejde o komplexnú analýzu súčasných problémov tejto aplikovanej oblasti psychiatrie, či organizačne – praktických súvislostí výkonu znaleckej činnosti, ale skôr o zdôraznenie niektorých odborných aspektov, bezprostredne súvisiacich so znaleckou prácou. Uvádzajú sa nové formy trestnej činnosti zaujímavé pre znalcov – psychiatrov, či niektoré východiská pri diagnostických a psychopatologických rozboroch.

Kľúčové slová: forenzná psychiatria, nové formy trestnej činnosti, adiktológia, forenzné závery

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Aktuálne témy forenznej psychiatrie

Práca sa venuje niektorým aktuálnym témam forenznej psychiatrie. Nejde o komplexnú analýzu súčasných problémov tejto aplikovanej oblasti psychiatrie, či organizačne – praktických súvislostí výkonu znaleckej činnosti, ale skôr o zdôraznenie niektorých odborných aspektov, bezprostredne súvisiacich so znaleckou prácou. Uvádzajú sa nové formy trestnej činnosti zaujímavé pre znalcov – psychiatrov, či niektoré východiská pri diagnostických a psychopatologických rozboroch.

Keywords: forenzná psychiatria, nové formy trestnej činnosti, adiktológia, forenzné závery