Vaskulárna medicína 1/2016

Karotický stenting – súčasný stav na Slovensku

MUDr. Martin Kucharík, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, MUDr. Juraj Mikuláš, MUDr. Peter Drobný, doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

Cieľom článku je poskytnúť stručný prehľad aktuálneho stavu v karotickom stentingu s použitím emboloprotekcie na Slovensku. Zatiaľ čo chirurgická endarterektómia predstavovala po pomerne dlhšie obdobie štandardnú liečbu aterosklerotického ochorenia karotických tepien, množstvo publikovaných medicínskych dát, ako aj výsledky u nás potvrdzujú fakt, že karotický stenting, hlavne pri špecifických podskupinách pacientov, predstavuje veľmi životaschopnú alternatívu. Faktor zohrávajúci kľúčovú rolu pri výsledkoch karotického stentingu je daný skúsenosťami daného pracoviska vykonávajúceho túto liečbu, ktoré by ideálne mali predstavovať 200 a viac ošetrených pacientov za rok. Veľmi dôležitým faktorom na selekciu pacientov vhodných na chirurgickú a endovaskulárnu liečbu je individuálny prístup pri identifikácii a výbere kandidátov danej liečby. Pre nedostatok širokoakceptovateľných kvalitných medicínskych dôkazov u nás aj vo svete ostáva problematika chirurgickej a endovaskulárnej liečby ochorení karotických tepien naďalej kontroverznou témou vaskulárnej medicíny.

Kľúčové slová: karotická tepna, endovaskulárna liečba, karotický stenting, karotická endarterektómia, stent, emboloprotekcia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Present status of carotid stenting in Slovakia

The aim of article is a brief overview of present status of carotid artery stenting with emboloprotection in Slovakia. Surgical carotid endarterectomy has been in past the gold standard in the treatment of carotid artery disease, but series of published data and our experience suggest that carotid artery stenting with embolic protection devices and especially in selected subgroup of patients is a very viable alternative. The key factor contributing on excelent results of CAS is first of all the site experience, with case dose over 200 pts/year. Very important part for patients distribution for each type of treatment is carefull and individual patients selection, to identify suitable candidates for each method of treatment. Because of lack of strong scientific evidence worldwide, not only in Slovakia, the treatment of carotid artery stenosis will continue to be among the most controversial topics in vascular disease management.

Keywords: carotid artery, endovascular treatment, carotid stenting, carotid endarterectomy, stent, emboloprotection