Psychiatria pre prax 4/2015

Tréningy sociálnej kognície u pacientov so schizofréniou − perspektívne postupy na zlepšenie psychosociálneho fungovania

Bc. Lucia Pavelková, PhDr. Michal Hajdúk

Deficity vo funkčnosti pacientov so schizofréniou sú jedným zo základných znakov poruchy. Tréningy sociálnej kognície sa ukazujú byť vhodným doplnkom k štandardnej terapii, nakoľko vytvárajú priestor na osvojenie a precvičovanie sociálnych zručností, čím pozitívne ovplyvňujú samotnú funkčnosť pacienta. Článok sa zameriava na štyri vybrané tréningy sociálnej kognície a ich porovnanie vo vybraných aspektoch.

Kľúčové slová: sociálna kognícia, schizofrénia, tréningy sociálnej kognície.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Trainings of social cognition in patients with schizophrenia – perspective techniques for improvement of the psychosocial functioning

Deficits in functionality of the patients with schizophrenia are core features of this disorder. Trainings of social cognition seem to be appropriate component of the standard treatment. Trainings form place for exercising of social competences by which they positively influence social functioning. Article focuses on the four selected trainings of social cognition and their comparison.

Keywords: social cognition, schizophrenia, social cognition training.