Via practica 3/2016

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vo vzťahu k syndrómu spánkového apnoe obštrukčného typu

MUDr. Imrich Mucska

Syndróm spánkového apnoe obštrukčného typu má závažné kardiovaskulárne a metabolické následky, ale aj riziko vzniku mikrospánku počas vedenia motorových vozidiel pre fragmentáciu spánku v dôsledku početných prebúdzacích reakcií s vývojom nadmernej dennej ospalosti. Európska únia vydala direktívu, ktorá určuje posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla vo vzťahu k syndrómu spánkového apnoe obštrukčného typu. Od 1. januára 2016 sú uvedené nariadenia implementované do národných legislatív jednotlivých krajín EÚ.

Kľúčové slová: syndróm spánkového apnoe, nadmerná denná spavosť, mikrospánok

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Appraisal of the health ability for driving the motor vehicle with the relationship of the obstructive sleep apnea syndrome

Obstructive sleep apnea syndrome causes serious cardiometabolic consequences as well as fragmentation of sleep due to the various arousals which are followed by the excessive daytime sleepiness with the high risk of microsleep while driving the car. The directive concerning appraisal of the health ability for driving the motor vehicle with the relationship of the obstructive sleep apnea syndrome was published by the European Union. Since the beginning of the year 2016 these directions have been implemented into the national legislation of the European countries.

Keywords: sleep apnea syndrome, excessive daytime sleepiness, microsleep