Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Metabolický syndróm u detí a úskalia jeho diagnostiky
  prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof., MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MUDr. Eva Vitáriušová, PhD., MUDr. Katarína Babinská, ml.
  (3/2011, Pôvodné práce )
 • TUKY V DĚTSKÉ VÝŽIVĚ
  MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
  (1/2008, Prehľadové články )
 • Obezita v detskom a adolescentnom veku
  MUDr. Eva Vitáriušová, PhD., MUDr. Katarína Prochotská, PhD., doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, MUDr. Zuzana Priblincová, PhD., prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
  (3/2017, Prehľadové články )