Via practica 11/2009

Úloha fibrátov v statínovom svete

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Fibráty sa začali používať v klinickej praxi koncom 60-tych rokov minulého storočia. Včasné klinické štúdie s klofibrátom poukázali na redukciu koronárneho rizika, ale súčasne aj na zvýšenie celkovej mortality, čo viedlo k jeho stiahnutiu z trhu. Fibráty sa znovu dostávajú do centra záujmu v roku 1987 po publikácii výsledkov primárne preventívnej štúdie HHS (Helsinki Heart Study). Približne v tom čase prišiel na trh prvý statín – lovastatín a začala sa éra veľkých statínových štúdií. Nový záujem o fibráty vznikol po publikovaní výsledkov štúdie VA-HIT (Veterans Affairs – HDL Intervention Trial) – pokles kardiovaskulárnych príhod u pacientov s nízkymi hodnotami HDL-cholesterolu (HDL-C) a vyššími hodnotami triacylglycerolov (TAG), ako aj po objavení mechanizmu ich účinku a publikovaní nových údajov týkajúcich sa reziduálneho kardiovaskulárneho rizika.

Kľúčové slová: fibráty, PPAR-α, FIELD, ACCORD, SAFARI trial

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of fibrates in a statin world

Fibrates began to be used in our clinical practice 40 years ago. Clofibrate was the first agent to be tested in clinical trials designed to evaluate the effect of lowering cholesterol levels on cardiac outcomes. One of these trials showed an excess risk all cause mortality in treating group and clofibrate has since been removed from the market. Fibrates rebounded with the publication of Helsinki Heart Study. At this time first statin – lovastatin became available and started the era of large statin trials. Recently there has been resurgence of interest in fibrates for several reasons (results from VA-HIT study, discovery, that fibrates are ligands for PPAR-α, growing data about residual cardiovascular risk).

Keywords: fibrates, PPAR-α, FIELD, ACCORD, SAFARI trial