Onkológia 5/2010

Pohľad na onkologického pacienta so syndrómom kachexie

MUDr. Andrea Škripeková

Malnutríciou trpí 85 % pacientov s nádorovým ochorením (4). Častou príčinou je syndróm anorexie/kachexie, ktorý je charakterizovaný zmenou metabolizmu, keď dominujú katabolické procesy oproti dominancii anabolizmu u zdravého jedinca. V článku sa zaoberáme patofyziologickými mechanizmami, ktoré dominujúci katabolizmus zapríčiňujú aj nad samotnými dôsledkami pre ľudský organizmus. V závere sú naznačené možnosti terapeutického ovplyvnenia.

Kľúčové slová: kachexia, metabolizmus, katabolizmus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

View of the cancer patient with cachexia syndrome

85 % of cancer patients is dealing with malnutrition during their disease (4). Often the reason for it is the syndrome of anorexia/cachexia, which is characterised by the change of metabolism where catabolic processes dominate compared to overcomming anabolic processes in healthy human organism.In the article we discuss pathophysiologic mechanismes, which are causes of dominate catabolism and its concequences for human organism. In final section we consider therapeutic possibilities.

Keywords: kachexia, metabolism, catabolism.