Psychiatria pre prax 4/2009

Neurobiológia cirkadiánnych rytmov a klinické aplikácie

MUDr. Pavel Černák, PhD.

Cirkadiánne rytmy sú externým vyjadrením vnútorného časového mechanizmu merajúceho denný čas. Cirkadiánne hodiny sú nastavené alebo modulované periodickými vstupmi z vonkajšieho prostredia, pričom denné striedanie svetla a tmy je najdôležitejším vonkajším stimulom. Existuje množstvo dôkazov svedčiacich, že abnormálne cirkadiánne funkcie môžu byť súčasťou správania spojeného veľkou depresívnou poruchou, bipolárnou poruchou a sezónnou afektívnou poruchou.

Kľúčové slová: cirkadiánne rytmy, afektívne poruchy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neurobiology circadian rhythms and clinical applications

Circadian rhythms are the external expression of an internal timing mechanism that measures daily time. Circadian clocks are set or entrained by periodic environmental cues, with the daily light-dark cycle being the most pervasive and potent stimulus. There is a lot of evidence to suggest that abnormal circadian function may be involved in behaviours associated with major depressive disorder, bipolar disorder and seasonal affective disorder.

Keywords: circadian rhythms, affective disorders