Neurológia pre prax 1/2010

Cévní mozkové příhody u diabetiků

doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D., prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc., prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Diabetici mají 1,5–3krát zvýšené riziko cévní mozkové příhody (CMP). Recidivy CMP jsou u diabetiků dvojnásobně časté, CMP má u diabetiků horší klinický průběh, hospitalizace bývá delší, diabetici mají vyšší úmrtnost a těžší neurologické postižení. Diabetes více zvyšuje riziko ischemické nežli hemoragické CMP, na druhé straně tranzitorní ischemické ataky jsou u diabetiků méně časté. Těsná kompenzace diabetu je doporučena v prevenci vzniku mikrovaskulárních komplikací diabetu, ale její význam v prevenci makrovaskulárních komplikací – jakou je CMP – není jasná. Léčba diabetiků s CMP je multifaktoriální – zahrnuje antihypertenzní, hypolipidemickou a antiagregační léčbu a pokud je indikace, tak i intervenci v karotickém řečišti.

Kľúčové slová: cévní mozková příhoda, diabetes, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Stroke in diabetic patients

It is estimated that the risk of stroke is increased by 1.5–3 fold for patients with diabetes. Diabetes also doubles the risk of stroke recurrence, and stroke outcomes are significantly worse among patients with diabetes with increased mortality, more residual neurological deficit and longer hospital stays. Diabetes increases the risk of ischaemic stroke more than haemorrhagic stroke. Despite the higher prevalence of stroke in patients with diabetes, they have been shown to be less likely to develop transient ischaemic attack. Tight glycaemic control is recommended to prevent microvascular complications, but its benefits on macrovascular disease and stroke risk are still unproven. The management of patients with diabetes and acute stroke should include multifactorial intervention – antihypertensive, lipid-lowering and antiplatelet agents and, where appropriate, surgical intervention.

Keywords: ischemic stroke, diabetes, treatment.