Via practica 6/2005

Možnosti diagnostiky a liečby dyslipidémií v ambulancii všeobecného lekára

MUDr. Ľubomíra Fábryová

Na srdcovo-cievne ochorenia zomiera na Slovensku 56 % ľudí. Poruchy metabolizmu plazmatických lipidov a lipoproteínov sú jedným z najdôležitejších rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení. V súčasnosti existuje množstvo dôkazov ako z experimentálnych, tak aj epidemiologických a intervenčných štúdií, ktoré dokazujú vzťah medzi ovplyvnením lipidového spektra (nefarmakologicky i farmakologicky) a poklesom kardiovaskulárnej morbidity a mortality. Nemôžeme sa preto diviť, že najmä v posledných rokoch neustále narastá pozornosť venovaná problematike porúch metabolizmu lipidov. Táto pozornosť najmä zo strany všeobecných lekárov je podporená aj možnosťou aktívne vstupovať do liečby dyslipoproteinémií.

Kľúčové slová: lipidy, statíny, fibráty, kardiovaskulárne riziko.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

POSSIBILITIES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LIPIDS DISORDERS IN AMBULANCE OF GENERAL PRACTITIONER

More than half deaths in Slovakia (56 %) are caused by cardiovascular diseases. One of the most important risk factors of cardiovascular disease are metabolic disorders of lipids and lipoproteins. Nowadays there exists a lot of evidence from experimental, epidemiologic and interventional studies that are proving relationship between influence lipids levels (nonfarmacologicaly and farmacologicaly) and decrease cardiovascular morbidity and mortality. It is not a surprise that especially in recent years the attention focused on lipids metabolism disorders is raising. This attention from the side of general practitioners is supported by possibility of active treatment of lipids disorders.

Keywords: lipids, statines, fibrates, cardiovascular risk.