Via practica 2/2016

Metabolické zmeny po bariatrických operáciách

MUDr. Pavol Holéczy, CSc., Mgr. Marek Bužga, PhD.

Bariatrická chirurgia je vo svete dostatočne známa a známy je aj jej vplyv na redukciu hmotnosti. Od zamerania na redukciu hmotnosti sa v novom miléniu presúva pozornosť na vplyv chirurgickej intervencie na komorbidity. Jednotlivé typy operácií majú rozdielne metabolické dôsledky, rozdielny vplyv na hormóny tráviaceho traktu a rôznym spôsobom ovplyvňujú základné metabolické procesy. Najvýznamnejším je pozitívny efekt na diabetes mellitus 2. typu. Novo sú definované typy operácií podľa cieľa, na ktorý sa indikujú. Taktiež sú stanovené kritériá, podľa ktorých sa hodnotí prínos operácie v liečbe diabetu 2. typu. Autori predkladajú prehľad najdôležitejších metabolických zmien na základe literárnych údajov a výsledkov svojej vlastnej práce.

Kľúčové slová: bariatrická – metabolická chirurgia, metabolické zmeny, liečba komorbidít, diabetes mellitus 2. typu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Metabolic changes after bariatric surgery

Bariatric surgery is well known around the world. Well known is its impact on weight loss, as well. From concentration on weight reduction is the target nowadays shifting on influence of surgery on comorbidities. The operations have different metabolic impact, different influence on gastrointestinal hormones and differently influence basic metabolic processes. Most important is positive effect on diabetes mellitus type 2. Recently were new defined types of operations according the aim of their indications. There are defined criteria for assessment of diabetes mellitus type 2 resolution, as well. The authors refer about most important metabolic changes on the base of literature review and their own experience, as well.

Keywords: bariatric – metabolic surgery, metabolic changes, therapy of comorbidities, diabetes mellitus type 2