Pediatria pre prax 3/2017

Obezita v detskom a adolescentnom veku

MUDr. Eva Vitáriušová, PhD., MUDr. Katarína Prochotská, PhD., doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, MUDr. Zuzana Priblincová, PhD., prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Obezita patrí medzi najčastejšie metabolické ochorenia. Komplikácie, ktoré ju sprevádzajú, významne ovplyvňujú prognózu dieťaťa. Už v detskom veku sa stretávame s poruchami metabolizmu lipidov, cukrov, ale aj s orgánovým poškodením. Cieľom komplexnej liečby je nielen stabilizácia telesnej hmotnosti, ale predovšetkým eliminovať riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení v dospelom veku.

Kľúčové slová: obezita, detský vek, adolescencia, metabolický syndróm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Obesity in children and adolescents

Obesity is the most common metabolic disorder. Its accompanied complications affect the prognosis of the child. We might detect of glucose and lipid metabolism as well as organ damage already in children. The aim of treatment is not only a stabilization of body weight but mainly to eliminate the risk of cardiovascular disease in adulthood.

Keywords: obesity, childhood, metabolic syndrome