Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Vrodená eventrácia bránice – kazuistika
    MUDr. Nadežda Višňovcová, doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD., doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof., MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
    (2/2015, Pôvodné práce & kazuistiky )