Via practica 3/2010

Generalizované a lokalizované (regionálne) edémové stavy

doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.

Prehľadová práca informuje stručne o etiopatogenéze, klasifikácii, diferenciálnej diagnóze a racionálnej liečbe generalizovaných a regionálnych opuchových stavov. Edém sa obvykle definuje ako abnormálna akumulácia extravaskulárnej extracelulárnej intersticiálnej tekutiny v takom množstve, že umožňuje jeho diagnózu pri fyzikálnom vyšetrení. Edémy môžu byť generalizované alebo lokalizované. Patofyziologické mechanizmy vzniku edému sú rozličné. Racionálna liečba opuchových stavov musí byť zameraná predovšetkým na základné ochorenie, ktoré je ich príčinou.

Kľúčové slová: edémy, etiopatogenéza, klasifikácia, diferenciálna diagnóza, racionálna liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Generalized and localized (regional) edema

The article informs about current views of the etiopathogenesis, classification, differential diagnosis and rational treatment of generalized and localized (regional) edema. Edema is ordinarily defined as an abnormal accumulation of extra vascular extracellular interstitial fluid of sufficient magnitude to be clinically detectable. Edema may be generalized or localized. Pathofysiological mechanisms of edema are different. The rational approach to the management of edema is correction of the underlying disease process.

Keywords: edema, etiopathogenesis, classification, differential diagnosis, rational treatment