Via practica 9/2006

Repetitórium urgentnej medicíny: Náhle psychické ochorenia

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

S pribúdajúcim počtom starších ľudí kvôli predlžovaniu ľudského veku, ale i so zrýchľovaním životného tempa u mladých sa zvyšuje výskyt náhlych psychických a psychotických porúch. Niekedy sa prejavia náhle bez varovania, niekedy ako zhoršenie už v minulosti manifestovaných príznakov. Vždy vedú k obrovskému prekvapeniu okolia a od lekárov sa vyžaduje, aby vedeli zaujať stanovisko diagnostické, terapeutické, organizačné a prognostické aj bez špeciálneho vzdelania v psychiatrii. Aj psychiatri sa môžu dostať v teréne do chúlostivej situácie, pretože chorý nie je brzdený pocitom, že je predmetom vyšetrovania špecialistu a tak sa v ambulancii napriek zlyhávaniu sebakontroly predsa len snaží o nejaký stupeň ovládania, ktorý mimo ordinácie chýba.

Kľúčové slová: akútne poruchy psychiky, náhle príhody psychiatrické, delírium, demencia, agresivita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Repetitórium urgentnej medicíny: Náhle psychické ochorenia

S pribúdajúcim počtom starších ľudí kvôli predlžovaniu ľudského veku, ale i so zrýchľovaním životného tempa u mladých sa zvyšuje výskyt náhlych psychických a psychotických porúch. Niekedy sa prejavia náhle bez varovania, niekedy ako zhoršenie už v minulosti manifestovaných príznakov. Vždy vedú k obrovskému prekvapeniu okolia a od lekárov sa vyžaduje, aby vedeli zaujať stanovisko diagnostické, terapeutické, organizačné a prognostické aj bez špeciálneho vzdelania v psychiatrii. Aj psychiatri sa môžu dostať v teréne do chúlostivej situácie, pretože chorý nie je brzdený pocitom, že je predmetom vyšetrovania špecialistu a tak sa v ambulancii napriek zlyhávaniu sebakontroly predsa len snaží o nejaký stupeň ovládania, ktorý mimo ordinácie chýba.

Keywords: akútne poruchy psychiky, náhle príhody psychiatrické, delírium, demencia, agresivita.