Via practica 10/2007

ARYTMIE A ICH LIEČBA V PREDNEMOCNIČNEJ FÁZE

MUDr. Táňa Bulíková

Poruchy srdcového rytmu (arytmie) nie sú ojedinelé v ambulancii praktického lekára i mimo nej v rámci výjazdu. Článok má za úlohu poslúžiť hlavne praktickým potrebám pri riešení akútnych situácií v prednemocničnej etape. Dôraz je preto kladený na klinické prejavy arytmií, ich spoznanie a rozpoznanie tých porúch srdcového rytmu, ktoré ohrozujú pacienta na živote. Arytmie podľa stupňa hroziaceho nebezpečenstva delíme na arytmie ohrozujúce život (malígne), potenciálne nebezpečné arytmie a na nepríjemné, ale nie nebezpečné. Lekár prvého kontaktu na základe anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a zhodnotenia ekg krivky aj zo sumačného zvodu dokáže rozlíšiť hemodynamicky závažné poruchy srdcového rytmu od menej závažných a podľa toho voliť liečebnú stratégiu. V článku je prehľadný popis nefarmakologickej a farmakologickej liečby arytmií v prednemocničnej fáze a indikácie jednotlivých liečebných postupov. Na lepšie zapamätanie sú uvedené algoritmy pomalých a rýchlych arytmií (brady/tachyarytmií) podľa najnovších odporúčaní z roku 2005 (ERC Guidelines 2005).

Kľúčové slová: poruchy srdcového rytmu, bradyarytmie, tachyarytmie, malígne arytmie, antiarytmiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ARYTMIE A ICH LIEČBA V PREDNEMOCNIČNEJ FÁZE

Poruchy srdcového rytmu (arytmie) nie sú ojedinelé v ambulancii praktického lekára i mimo nej v rámci výjazdu. Článok má za úlohu poslúžiť hlavne praktickým potrebám pri riešení akútnych situácií v prednemocničnej etape. Dôraz je preto kladený na klinické prejavy arytmií, ich spoznanie a rozpoznanie tých porúch srdcového rytmu, ktoré ohrozujú pacienta na živote. Arytmie podľa stupňa hroziaceho nebezpečenstva delíme na arytmie ohrozujúce život (malígne), potenciálne nebezpečné arytmie a na nepríjemné, ale nie nebezpečné. Lekár prvého kontaktu na základe anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a zhodnotenia ekg krivky aj zo sumačného zvodu dokáže rozlíšiť hemodynamicky závažné poruchy srdcového rytmu od menej závažných a podľa toho voliť liečebnú stratégiu. V článku je prehľadný popis nefarmakologickej a farmakologickej liečby arytmií v prednemocničnej fáze a indikácie jednotlivých liečebných postupov. Na lepšie zapamätanie sú uvedené algoritmy pomalých a rýchlych arytmií (brady/tachyarytmií) podľa najnovších odporúčaní z roku 2005 (ERC Guidelines 2005).

Keywords: poruchy srdcového rytmu, bradyarytmie, tachyarytmie, malígne arytmie, antiarytmiká.