Via practica 3/2016

Akútne leukémie – čo by mal vedieť všeobecný lekár

MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Sokol, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Leukémia vzniká klonálnou proliferáciou hemopoetickej kmeňovej bunky v kostnej dreni. Všeobecný lekár sa môže stretnúť so štyrmi podtypmi: akútnou lymfoblastovou, chronickou lymfocytovou, akútnou myeloblastovou a chronickou myelocytovou leukémiou. V našej práci sa zameriame len na akútne leukémie. Akútna lymfoblastová leukémia sa vyskytuje prevažne v detskom veku, ostatné podtypy sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytujú v dospelosti. Príznaky ochorenia sú nešpecifické a zahŕňajú zvýšenú teplotu, slabosť, stratu hmotnosti, bolesti kostí, tvorbu modrín a krvácanie. V krvnom obraze zvyčajne pozorujeme leukocytózu, pričom v ostatných krvných radoch nachádzame väčšinou depléciu alebo zriedkavo aj eleváciu buniek. Pri podozrení na toto ochorenie má byť pacient čo najskôr odoslaný k hematológovi. Diagnóza je potvrdená až ďalšími vyšetreniami z periférnej krvi a kostnej drene. Liečba pozostáva z chemoterapie, rádioterapie a väčšinou aj z transplantácie kostnej drene.

Kľúčové slová: akútna leukémia, diagnostika, prehľad

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute leukemias – what should general practitioner know

Leukemia is a clonal proliferation of hematopoietic stem cells in the bone marrow. The four broad subtypes most likely to be encountered by primary care physicians are acute lymphoblastic, acute myelogenous, chronic lymphocytic, and chronic myelogenous. We will focus on acute leukemias in this paper. Acute lymphoblastic leukemia occurs more often in children, whereas the other subtypes are more common in adults. Symptoms are nonspecific and include fever, fatigue, weight loss, bone pain, bruising or bleeding. A complete blood count usually reveals leukocytosis and other abnormally elevated or depressed cell lines. Patients with suspected leukemia should be referred promptly to a hematologist. The diagnosis is confirmed by further examination of the bone marrow or peripheral blood. Treatment may include chemotherapy, radiation, or hematopoietic stem cell transplantation.

Keywords: acute leukemia, diagnosis, review