Via practica 11/2007

LIEČBA ARYTMIÍ A MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE

doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.

Napriek pokroku v oblasti nefarmakologických postupov, ostáva farmakoterapia stále základom liečby arytmií. Okrem tradičných antiarytmík sa v terapii arytmií uplatňujú aj ACE inhibítory, sartany, statíny a omega-3 nenasýtené mastné kyseliny. V článku sú zhrnuté základné terapeutické postupy v liečbe najčastejších arytmií.

Kľúčové slová: arytmie, antiarytmiká, ablácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF ARRYTHMIA AND PHARMACOTHERAPY POSSIBILITIES

Despite the progress in non-pharmacological treatment of arrhythmias, pharmacotherapy remains the mainstay of arrhythmia management. Besides traditional antiarrhythmic drugs also ACE inhibitors, sartans, statins and omega 3 fatty acids play a role in the arrhythmia treatment. The article summarizes principal therapeutic approaches in the management of the most frequent arrhythmias.

Keywords: arrhythmias, antiarrhythmic drugs, ablation.